Obrazowanie
Badanie TMS
Opis:

Zespół LOBI oferuje wsparcie przy planowaniu i prowadzeniu badań z użyciem stymulatora TMS (przezczaszkowej stymulacji magnetycznej).

Wyposażenie:
Kontakt:

Dr hab. Artur Marchewka
a.marchewka@nencki.edu.pl

Strona własna laboratorium