“Rola integryn w renormalizacji komórek glejaka C6 po modulacji szlaków sygnałowych regulujących cytoszkielet aktynowy”
Date
16 May 2013