Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego – nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu

dr Bartosz Wilczyński 2015-2020

Date
13 November 2019