Badania techniką chemo-genetyki znaczenia interneuronów hamujących zawierających somatostatynę w plastyczności kory mózgowej

Prof. dr hab. Małgorzata Maria Kossut 2016-2020

Date
12 November 2019