Białaczkowe pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, zawierające białko BCR-ABL, jako nowy, immunosupresyjny czynnik kontrolujący funkcje regulatorowych limfocytów T

Julian Marek Swatler 2019-2022

Date
12 November 2019