Biochemiczne podstawy kalcyfikacji mięśni szkieletowych w zwierzęcym modelu dystrofii mięśniowej Duchenne’a (myszy mdx)

prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki

2019-2022

Date
12 November 2019