Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki (akronim: BIONIC)

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2017-2021

Date
13 November 2019