Czy neuronalne korelaty świadomości są niezależne od modalności? Badanie aktywacji i interakcji w “globalnej przestrzeni roboczej” mózgu z wykorzystaniem EEG i fMRI

dr Michał Bola 2016-2019

Date
13 November 2019