Czy transfer genów receptorów DREADD i TrkB do wybranych populacji motoneuronów w przeciętym rdzeniu kręgowym może przywrócić funkcje ruchowe? Zmiany synaptyczne i receptorowe w motoneuronach wywołane aktywacją chemogenetyczną i neurotroficzną

Prof. dr hab. Małgorzata Hanna Skup 2019-2022

Date
26 January 2021