Desaturaza stearoilo-CoA i wewnątrzokmórkowe lipidowe szlaki sygnałowe jako nowe czynniki regulujące działanie hormonów tarczycy w sercu

dr hab. Paweł Dobrzyń 2015-2019

Date
12 November 2019