Dieta typu zachodniego jako potencjalny czynnik ryzyka progresji choroby Alzheimera: wpływ diety typu zachodniego na proces aktywacji komórek mikrogleju oraz napływających do mózgu makrofagów we wczesnych etapach rozwoju choroby Alzheimera

Angelika Elżbieta Więckowska 2019-2021

Date
12 November 2019