Dysfunkcja wysp trzustkowych w cukrzycy typu 2 – rola kwasów tłuszczowych i mechanizmów epigenetycznych w utrzymaniu tożsamości komórek α i β trzustki

Aneta Maria Dobosz 2018-2020

Date
12 November 2019