Epigenetyczna regulacja procesu lipolizy w kardiomiocytach w hipoksji i normoksji – rola desaturazy stearoilo-CoA

Adam Jan Olichwier 2018-2020

Date
12 November 2019