Fenotypowanie mikrogleju i makrofagów infiltrujących glejaki, poprzez jednoczesne sekwencjonowanie transkryptomu oraz białek powierzchniowych w pojedynczej komórce

Natalia Ochocka-Lewicka 2019-2021

Date
26 January 2021