Fosforylacja czynnika inicjacji translacji eIF2alpha jako regulator syntezy prozapalnych i sygnałowych cytokin przez komórki białaczki; wpływ na autokrynną aktywację szlaków JAK/STAT i oporność na terapię

Wioleta Dudka-Ruszkowska 2016-2018

Date
12 November 2019