Identyfikacja białek oddziałujących z białkiem p66Shc we frakcji błon związanych z mitochondriami

dr Magdalena Lebiedzińska-Arciszewska 2016-2019

Date
12 November 2019