Koniugaty białka prionowego z dendrymerami jako inhibitory amyloidogenezy i cytotoksyczności peptydu Abeta o potencjalnym zastosowaniu w terapii choroby Alzheimera

dr hab. Krzysztof Nieznański

2014-2018

Date
12 November 2019