Mechanizmy kontrolujące endocytozę CD14 jako regulatory odpowiedzi zapalnej makrofagów

dr inż. Anna Ciesielska 2021-2024

Date
7 July 2021