MicroRNA we krwi jako biomarkery choroby Alzheimera: podpis molekularny dla spersonalizowanej terapii

prof. dr hab. Urszula Wojda

2019-2022

Date
12 November 2019