Modulowanie mikrośrodowiska uszkodzonego nerwu jako metoda wspierania regeneracji aksonów i przeżywalności motoneuronów rdzenia kręgowego – mechanizmy molekularne i implikacje funkcjonalne
dr hab. Małgorzata Zofia Zawadzka, 2021-2025
Date
24 February 2021