Molekularne mechanizmy rozwoju komórek Purkiniego móżdżku u oposa. Skonstruowanie transgenicznego oposa

dr hab. Ruzanna Dżawadian 2016-2020

Date
12 November 2019