Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym – rola spójności emocjonalnej i emocji podstawowych

Monika Riegel 2016-2019

Date
12 November 2019