NEBI – Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2019-2023

Ośrodek Przetwarzania Informacji, Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój

Date
16 February 2021