Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondria

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński 2013-2018

Date
13 November 2019