Nowe funkcje alfa-dystrobrewiny-1 i kompleksu białkowego dystroglikanu w regulacji synaps nerwowo-mięśniowych

dr Tomasz Jacek Prószyński

2019-2022

Date
12 November 2019