Określenie heterogenności mikrośrodowiska immunologicznego doświadczalnych glejaków o zdefiniowanym genotypie i ich odpowiedzi na immunoterapię z wykorzystaniem multi-omiki pojedynczych komórek

prof. dr hab. Bożena Kaminska-Kaczmarek 2021-2025

Date
29 July 2021