Określenie struktury i funkcji helikaz RECQL4 i BLM oraz wyjaśnienie roli nowoodkrytych zmian w genach kodujących te enzymy w patogenezie glejaków

prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek

2017-2020

Date
12 November 2019