Plastyczność interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych zachodząca pod wpływem uczenia się: mechanizmy i znaczenie

dr hab. Joanna Małgorzata Urban-Ciećko 2016-2021

Date
12 November 2019