Polski Węzeł Euro-BioImaging “Advanced Light Microscopy Node Poland”

Kierownik projektu: dr Jędrzej Szymański

Czas trwania projektu: 2022 – 2024

W 2021 r. Polska została członkiem Konsorcjum Europejskiej Infrastruktury Badawczej dla Technologii Obrazowania w Naukach Biologicznych i Biomedycznych Euro-BioImaging (EuBI) ERIC (European Research Infrastructure Consortium for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences). Instytut Nenckiego jest Liderem jedynego w Polsce Węzła EuBI. Węzły tworzące EuBI zapewniają dostęp do zaawansowanych metod obrazowania biologicznego i biomedycznego oraz ekspertyzy, co jest niezbędnym warunkiem pozwalającym na realizację projektów badawczych na najwyższym światowym poziomie. Najważniejszym celem niniejszego projektu jest utrzymanie pełnej funkcjonalności i rozwój Polskiego Węzła EuBI, co zapewnieni dostęp do zaawansowanych metod obrazowania dla naukowców i przedsiębiorców zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków badawczych oraz firm.

 

Date
29 March 2023