Poprawa funkcji poznawczych poprzez wpływ na stare komórki mózgu w zwierzęcych modelach starzenia się i depresji

Prof. dr hab. Ewa Zofia Sikora 2020-2024

Date
26 January 2021