Poszukiwanie wczesnych mechanizmów molekularnych i markerów przedklinicznego stadium sporadycznej postaci choroby Alzheimera (SAD) w badaniach porównawczych u myszy APPswDI/NOS2-/- z indukowaną insulinoopornością oraz u pacjentów ze zdiagnozowaną sporadyczną postacią choroby Alzheimera (SAD)

dr Anna Olga Mietelska-Porowska 2015-2019

Date
12 November 2019