Potranslacyjne mechanizmy regulacji aktywności czynników transkrypcyjnych z rodziny Grainyhead-like w kontekście chorób nowotworowych u ludzi

dr hab. Tomasz Michał Wilanowski

2014-2018

Date
12 November 2019