Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci -badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi

mgr Jan Józef Szczypiński 2020-2023

Date
7 July 2021