Poznawcza i afektywna teoria umysłu a umiejętność rozumienia dzieci – badanie fMRI nauczycieli i osób niepracujących z dziećmi

Jan Józef Szczypiński 2020-2023

Date
26 January 2021