Przeszczepy komórkowe jako terapia odtwarzania funkcji lokomocyjnych u szczurów paraplegicznych – selektywna stymulacja komórek serotoninowych transplantowanych dordzeniowo

prof. dr hab. Urszula Emilia Sławińska

2014-2018

Date
12 November 2019