Regulacja mitochondrialnych kanałów potasowych przez gazowe przekaźniki informacji: NO, CO oraz H2S

Prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk 2016-2020

Date
12 November 2019