Regulacja na poziomie transkrypcji wywołanych padaczką zaburzeń w okołodobowej ekspresji genów w hipokampie myszy

prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk

2016-2019

Date
12 November 2019