Regulacja różnicowania i plastyczności fenotypowej komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych w warunkach fizjologicznych oraz w dysfunkcji wywołanej stanem zapalnym: rola desaturazy stearoilo-CoA

dr Anna Filip 2018-2021

Date
26 January 2021