Regulacja ścieżki sekrecyjnej transporterów karnityny przez AKT – kinazę o wysokiej aktywności w komórkach nowotworowych

Prof. dr hab. Katarzyna Anna Nałęcz 2019-2022

Date
26 January 2021