Regulacja transkrypcji genów z rodziny Grainyhead-like w komórkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworowych

dr hab. Tomasz Michał Wilanowski

2017-2020

Date
12 November 2019