Reorganizacja rdzeniowej sieci neuronalnej wywołana elektryczną stymulacją nerwu obwodowego u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym

Prof. dr hab. Małgorzata Hanna Skup 2014-2018

Date
12 November 2019