Rola desaturazy stearoilo-CoA w angiogenezie stymulowanej niedotlenieniem w mięśniu sercowym: od odziaływań międzykomórkowych do regulacji ekspresji genów

dr Ana Maria Gan 2016-2019

Date
12 November 2019