Rola fosfatazy CacyBP/SIP w regulacji funkcji białka NPM1 w jądrze komórkowym

Sara Aleksandra Rosińska 2016-2018

Date
12 November 2019