Rola interneuronów somatostatynowych i parwalbuminowych w modulacji funkcji neuronów i plastyczności synaptycznej poprzez aktywację receptorów GABAb

dr hab. Joanna Małgorzata Urban-Ciećko 2021-2025

Date
09 August 2021