Rola korowych interneuronów somatostatynowych i ich modulacji cholinergicznej w plastyczności mózgu wywołanej deprywacją sensoryczną

Grzegorz Władysław Dobrzański 2018-2021

Date
12 November 2019