Rola lipidów w regulacji rozwoju wysp trzustkowych: nowa funkcja desaturazy stearoilo-CoA i lipazy monoacyloglicerolu

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń 2014-2019

Date
12 November 2019