Rola molekuł adhezyjnych w powstawaniu bezpośrednich połączeń międzykomórkowych (TNTs) i transferze białek w mikrośrodowisku białaczki; znaczenie w oporności na terapię

dr hab. Katarzyna Piwocka 2020-2024

Date
26 January 2021