Rola oddziaływania niekonwencjonalnej miozyny VI z kompleksem AKAP9-PKA: potencjalny nowy mechanizm regulacji funkcjonowania mięśni szkieletowych i różnicowania komórek miogennych

prof. dr hab. Maria Jolanta Rędowicz

2018-2021

Date
12 November 2019