Rola palmitoilacji kinazy diacyloglicerolowej epsilon, enzymu cyklu fosfatydyloinozytolowego, w regulacji prozapalnych szlaków sygnałowych indukowanych w makrofagach przez LPS

Prof. dr hab. Katarzyna Kwiatkowska 2019-2022

Date
26 January 2021