Rola potranslacyjnych modyfikacji tubuliny w oddziaływaniu bialek motorycznych, kinezyn z mikrotubulami

Prof. dr hab. Andrzej Antoni Kasprzak 2015-2018

Date
12 November 2019